מדיניות הגנת הפרטיות

אנו ב-"אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות" מכבדים את פרטיותם של מוסרי המידע והתמונות, ולא נפרסם את פרטיהם באתר שלא בהסכמתם.

אנו זקוקים לעזרתכם במאבקנו למען שיפור תנאי הכליאה של בעלי החיים במכלאות.

מידע ותמונות מהימנים אודות ההתנהלות במכלאות הרשותיות עשויים לסייע לנו במאבקנו הצודק, ולהקל על סבלם של בעלי החיים.

כל מידע ותמונות שתעבירו לנו עשויים להציל חיים, ואולם, אנו נפרסם באתר רק מידע ותמונות שאנו משוכנעים באמיתותם.

לכן, אנו מעדיפים כי לא תעבירו אלינו מידע אנונימי.

את המידע והתמונות אנא העבירו לכתובת helpthepets@gmail.com , רצוי בצרוף פרטיכם המלאים (שם מלא, ומספר טלפון) ובצרוף הצהרתכם כי המידע והתמונות הינם אמיתיים ומהימנים, ופרוט הדרך בה הגיעו אליכם.

פרטים אלה לא יפורסמו באתר, אלא בהסכמתכם!

אם אין לכם התנגדות כי פרטים אלה (או חלק מהם) יפורסמו באתר, הנכם מתבקשים לציין זאת במפורש.

אלא אם כן תציינו מפורשות כי הנכם מסכימים לפרסום פרטיכם, הרי שהפרטים יישמרו ברשותנו ולא יפורסמו באתר. במידה שתחליטו לשנות את בחירתכם, ותבקשו להסיר או להוסיף פרטים, אנא הודיעו לנו ואנו נפעל בהתאם.

המידע והתמונות יפורסמו באתר, עפ"י שיקולינו, בתקווה כי אלה יסייעו לנו בהשגת תמיכה במאבק למען החיות במכלאות הרשותיות.

השימוש במידע שייאסף ייעשה אך ורק עפ"י מדיניות פרטיות זו או עפ"י הוראות כל דין.