לא מוכנים לשתוק יותר!

לא מוכנים לשתוק יותר!

Photo taken 2007-11-29.