הפגנה בכיכר המדינה, תל-אביב

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2009-11-27.