עובדי העירייה צופים בהפנגה מהמרפסת

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2009-06-03.