הגענו להפגין מכל רחבי הארץ

למרות התרעה קצרה עשרות אנשים הגיעו להפגין

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2009-06-03.