הפגנה לקראת ישיבת מועצה בעירייה

באנו להשמיע קולם של כלבים וחתולים, את קולם שלא נשמע בבית העירייה

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2009-06-03.