איפה מסתתר הצדק בבניין העירייה?

המפגינים קוראים לבכירי העירייה לצאת החוצה ולהסתכל לציבור בעיניים

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2009-03-17.