בית מלון גולדן טאוור

כניסה לבית מלון

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2009-02-08.