להעניש את המתעללים במלוא החומרה!

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2008-10-30.