היום זכיתי לארוחה, האם אזכה גם מחר?

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2008-10-30.