תסתכלו לו בעיניים!

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2008-04-23.