כאשר נגמרות המילים...

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2008-02-07.