הסבל של חיות הוא הסבל של כולנו

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2008-02-07.