באו להפגין למען חברים על ארבע

Photo taken 2007-11-29.